Reglement

Wedstrijdreglement

De Haenen Jeugd Open

 1. De Haenen Jeugd Open (HJO) vindt elk jaar plaats in augustus/september en wordt gespeeld op Golfpark De Haenen in Teteringen bij Breda.
 2. Er wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit wedstrijdreglement en van de ‘local rules’, en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
 4. Het spelersveld van deze wedstrijd bestaat uit maximaal 78  jeugdspelers in de leeftijd tot 21 jaar.
 5. De wedstrijd is Qualifying en wordt gespeeld over 36 holes gedurende 2 dagen in de volgende categorieën:                                                  Jongens: exact handicap t/m 15                                                                         Meisjes: exact handicap t/m 20
 6. Naast het prijzengeld ontvangen de winnaars een wildcard voor het OK Junior Open van golfclub Toxandria.
 7. Het prijzengeld wordt uitgekeerd in cadeaubonnen: 1ste prijs voor jongens en meisjes ter waarde van € 200,- plus de eigen bijdrage voor OKJO het jaar daarna; 2de t/m 5de prijs voor jongens respectievelijk € 175,-, € 125,-, € 75,- en € 50,-; voor meisjes respectievelijk € 175,- en  € 125,-.
 8. Als het aantal deelnemende meisjes meer dan 30% van het totale deelnemersaantal is, zullen ook voor hen meer dan 3 prijzen uitgereikt worden.
 9. De commissie HJO kan, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, het aantal prijzen en de waarde van de prijzen wijzigen.
 10. Het deelnemersveld kan worden aangevuld met spelers die van de organisatie een wildcard krijgen.
 11. De wedstrijd is strokeplay zonder handicapverrekening.
 12. Spelers en speelsters kunnen zich alleen aanmelden via het inschrijfformulier op de site van Haenen Jeugd Open: www.haenenjeugdopen.nl. De mogelijkheid tot inschrijven wordt op 2 september gesloten.
 13. Het inschrijfgeld bedraagt € 65,- (voor spelers die lid zijn van Golfclub De Haenen € 30,-) en moet worden gestort op rekeningnummer:      NL12 RABO 0158460979, ten name van: Golfclub De Haenen, onder vermelding van: HJO +  Naam Deelnemer.
 14. Pas als de betaling van het inschrijfgeld binnen is, is de inschrijving definitief.
 15. De inschrijflijst wordt samengesteld op volgorde van handicap. Tot 26 augustus hebben spelers met een lagere handicap voorrang op spelers met een hogere handicap. Na 26 augustus geldt de volgorde van ontvangst van de betaling.
 16. Bij over-inschrijving worden de laatst binnengekomen betalers en spelers met een te hoge handicap op een wachtlijst geplaatst. Indien er ruimte is in de baan kan de commissie HJO besluiten meer deelnemers toe te laten. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd worden toegelaten krijgen het inschrijfgeld teruggestort op de rekening waarvan het geld is ontvangen.
 17. Spelers die zich minder dan 1 week voor de wedstrijd afmelden, ontvangen het inschrijfgeld niet terug.
 18. Minimaal 5 dagen voor aanvang van de HJO zullen de starttijden op de website van de HJO, Haenenjeugdopen.nl, worden bekend gemaakt. Voor de zondag zullen de starttijden ook via de site op zaterdagavond bekend gemaakt worden.
 19. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de commissie HJO en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter op de eerste hole van de betreffende speler, op straffe van diskwalificatie.
 20. Er wordt gestart op hole 1 en 10.
 21. Jongens spelen vanaf de witte tees; meisjes vanaf de blauwe tees.
 22. De speler ontvangt zijn/haar scorekaart bij aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole te controleren, te ondertekenen en met de  handtekening van de marker in te leveren bij de commissie HJO, op straffe van diskwalificatie. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
 23. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
 24. Bij te langzaam spel kan de referee een speler een straf opleggen conform de Golfregels.
 25. Bij gelijk eindigen voor de eerste plaats zal een play-off gespeeld worden. De eerst play-off-hole is hole 18. Is de wedstrijd dan nog niet beslist, dan hole 7. Daarna, indien nodig, telkens weer hole 18 en 7.
 26. Voor de overige plaatsen zal de uitslag bij gelijk eindigen worden vastgesteld op grond van de beste score van respectievelijk de laatste 18, 9, 6, 3, 1 holes. Hierbij wordt uitgegaan van hole 1 t/m 18; niet van een eventuele start vanaf hole 10. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt de prijs gedeeld.
 27. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, zal de prijs niet worden uitgereikt. De commissie HJO kan bij een zeer bijzondere omstandigheid, die vooraf aan de commissie HJO is gemeld, een uitzondering hierop maken.
 28. Roken is in en om de baan verboden.
 29. In de baan bevindt zich een referee die via aanwezige officials kan worden opgeroepen.
 30. Het gebruik van caddies is niet toegestaan.
 31. Door inschrijving geeft de speler de commissie HJO toestemming de namen van de ingeschrevenen te vermelden in een deelnemers- en/of startlijst die op de site van HJO zal worden gepubliceerd. Ook wordt hiermee toestemming gegeven foto’s van de spelers, gemaakt tijdens de wedstrijd en de prijsuitreiking, te publiceren op de site haenenjeugdopen.nl en op sociale media van het HJO.
 32. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de commissie HJO bindend.